It works!

Aula Virtual amb moodle

Gestor de centres schooltool de Ubuntu

Generador de suposits practics, amb php, xml, css i bashscripts de linux

Generador de temes teorics, amb php, xml, css i bashscripts de linux

Roms android compilades des d'un servidor de google cloud no oficials de lineage os 14.1 de hammerheadcaf nexus 5